Αν και δύσκολα θα συγκρατήσετε τα ποσοστά γλυκύτητας του πίνακα, για να κατανοήσετε τις ενδείξεις μιας ετικέτας, πάντως θα αντιληφθείτε πως σε μια σύγκριση 2 προϊόντων στέβιας περισσότερο μετρά το ποσοστό γλυκύτητάς τους, παρά η ίδια τους η ποσότητα (το βάρος τους)…

Στεβιο-γλυκοζίτες

Τα φύλλα της στέβιας περιέχουν 12 πρωτοβάθμιους στεβιο-γλυκοζίτες. Κάθε γλυκοζίτης έχει μια μοναδική γλυκύτητα και αρωματικό προφίλ, που επηρεάζει τη γεύση και τη γλυκύτητα των εκχυλισμάτων και το τελικό προϊόν των τροφίμων και ποτών. Από τους βασικούς στεβιο-γλυκοζίτες, το πιο άφθονο στο φύλλο και το πιο γνωστό στον κλάδο είναι η Rebaudioside Α. Αυτός ο στεβιο- γλυκοζίτης θεωρείται ο πιο γλυκός των πρωτογενών γλυκοζιτών.

Γλυκοζίτες Εύρος της έντασης γλυκύτητας
Dulcoside A 50 – 120 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη
Rebaudioside A 250 – 450 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη
Rebaudioside Β 300 – 350 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη
Rebaudioside C 50 – 120 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη
Rebaudioside D 250 – 450 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη
Rebaudioside Ε 150 – 300 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη
Steviolbioside 100 – 125 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη
Stevioside 100 – 300 φορές πιο γλυκιά από τη σακχαρόζη

Εκχυλίσματα στγλυκύτητα στέβιαςέβια Όπως και οι στεβιο-γλυκοζίτες, κάθε εκχύλισμα στέβια διαθέτει επίσης ένα διαφορετικό βαθμό έντασης γλυκύτητας που βασίζεται στο προφίλ των γλυκοζιτών καθώς και το τελικό προφίλ του προϊόντος:

Για χρήση ως συστατικό τροφίμων και ποτών

  • Εκχύλισμα Rebaudioside A με συγκέντρωση άνω του 95% είναι περίπου 450 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.
  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 95%, όπου η Rebaudioside A σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 80% είναι περίπου 300 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.
  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 95%, όπου η Rebaudioside A σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 60% είναι περίπου 250 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.
  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 95%, όπου η Rebaudioside A σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 90% είναι περίπου 300 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.

Για χρήση ως συστατικό Συμπληρωμάτων Διατροφής

  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 90%,είναι περίπου 250 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.
  • Εκχύλισμα συνόλου στεβιο-γλυκοζιτών (Total Steviol Glycosides TSG) με συγκέντρωση 95%,είναι περίπου 300 φορές γλυκύτερο από τη σακχαρόζη.